Room 4: Tedavi

Attempts at treating Epilepsy in the Ancient World Eski çag˘larda tedavi denemeleri

  • Humoral pathology
  • Dietetics

Attempts at treating Epilepsy in the Christian Middle Ages Orta çag˘larda yapılan tedavi denemeleri

  • Phytotherapy
  • Hagiotherapy

Attempts at treating Epilepsy during the Renaissance “Renaissance” Yeniden dog˘us¸tan beri yapılan tedavi denemeleri

  • Chemical substances
  • Epilepsy surgery

Eski çag˘larda tedavi denemeleri

Epileptik nöbetleri ve epilepsiyi tedavi etme denemeleri, insanlıg˘ın ilk çag˘larına kadar uzanır.Tarihin her devrinde epilepsinin sebebi hakkındaki yorumlara dayanılarak tedaviler uygulanırdı.

Hippokrat’ tan önceki zamanlarda; “kutsal hastalıg˘ın” tanrılar tarafından gönderildig˘ine inanılır, bag˘ıs¸lar yapılır, kurbanlar kesilir, papazların ve doktorların yönetiminde, ibadethanelerde dini ayinler yapılırdı
.
Hippokrat ve O’ nun izinden giden hekimler; epilepsinin tıbbi sebeplerine inanıyorlar “Humoralpathologie: Sâfte- Lehre”, hastalıkların hepsinin, kan ve vücut ifrazatlarının hatalı bir karıs¸ımından ileri geldig˘ine kabulleniyorlar ve tedaviyi de tabiî bir temele dayandırıyorlardı.Bu tarz bir tedavinin temelinde ise diyet,yani akıllıca düzenli bir yas¸am tarzı yatıyordu.

Bu diyet tedavisi ise, üç sütun üzerine oturtulmus¸tu: Beslenme kuralları, idrar ve dıs¸kının düzenli olarak bos¸altılması, tedavi edici jimnastik. Diyetin yanı sıra, daha ziyade bitkilerden elde edilen ilâçlar (bunların önemi azdı) kullanılırdı.

back to the beginning of the page

Orta çag˘larda yapılan tedavi denemeleri

Hıristiyanlıg˘ın orta çag˘larında, epilepsinin ; tıbbi sebeplerden kaynaklandıg˘ı unutulmus¸. Hastalıg˘ın sebepleri daha ziyade; s¸eytana, kötü ruhlara, izafe edilmis¸ (cin hastalıg˘ı), tedavide ona göre deg˘is¸mis¸ti. I˙badet, oruç, kurban, kutsal yerlerin (türbe) ziyareti, “Exorzism” ruh çıkarma gibi usuller, tedavinin ana unsurlarını olus¸turuyordu.

Azizlerden, dog˘rudan dog˘ruya yardım istenmis¸ veya onların aracılıg˘ı ile tanrıdan yardım dilenilmis¸tir.

Çok sayıda kutsal sayılan objeler “Devotionalien” epilepsiye kars¸ı kullanılmıs¸tır.

“Hagio - Therapie” Kutsal tedavi.

Orta çag˘da, veba hastalıg˘ından sonra en sık görülen hastalık olan epilepsi yüzünden:En çok ziyaret edilen kutsal insan  aziz Valentin idi. Bu isim; büyük bir olasılıkla “fall net hin”- Valentin’ den kaynaklanıyor.


Orta çag˘da tedavi denemeleri (2/2)

Hıristiyanlık inancından kaynaklanan tedavi gayretleri yanı sıra, batıl itikatlara dayanan tedavi yöntemleri de vardı.Bu yöntemler,bu güne kadar uygulana gelmis¸tir (Günah çıkarmak, büyü yapmak, “fetis¸izm”hamaylı tas¸ımak ).

Fraisen-Kette or Froasket'n (the convulsion chain): Fraisen-Kette or Froasket'n (the convulsion chain):
Güney Almanya’da; epilepsiye kars¸ı kullanılan objeler büyük rol oynuyordu: (Epilepsi zinciri,  epilepsi tozu, epilepsi tas¸ı, epilepsi s¸apkası, epilepsi saati ). Fraisen denince akla;  küçük çocukların  geçirdig˘i epileptik nöbetler gelir.( Örneg˘in: Ates¸ havalesi ( fraisan [Gotisch]  tehlike getiren ).

Orta çag˘; ayrıca “ Phyto - Therapin” nebat ve nebatların bazı kısımlarının kullanıldıg˘ı tedavi devridir. 

O devirde hemen, hemen bütün nebatlar epilepsiye kars¸ı kullanılmıs¸tır. Bunların en önemlileri: ( “Baldrian” kedi otu - “Pfingstrose” ayı gülü - “BeifuB” koyun otu - “Stechapfel – tatula ”beyaz s¸eytan otu - “Bilsenkrant” ban otu - “Tollkirsche” güzel avrat otu - “Digitalis”yüksük otu - “Pomeranze” turunç - “Chinarinde” kınakına).

back to the beginning of the page

“Renaissance” Yeniden dog˘us¸tan beri yapılan tedavi denemeleri

Orta çag˘ın sonlarında, renaissance devrinde; nebatı ilâçların yanı sıra, kimyevi olarak tanınan maddelerde sara tedavisinde kullanılmıs¸tır. Bunlardan en tanınmıs¸ları: Bakır (ilk çag˘larda da kullanılıyordu), çinko oksit, gümüs¸ nitrat, cıva , bizmut ve kalaydır.

Bütün bu nebati ve madeni maddelerin, günümüzde; epilepsi tedavisinde hiçbir etkisinin olmadıg˘ı bilinmektedir. 19. Yüzyılın ortalarından beri, tıbbî ilimler ve tıbbî bilgilerin ıs¸ıg˘ında, epilepsiye iyi gelen ilâçlar bulundu.Bunlardan ilk iki tanesi, Brom (1857) ve Phenobarbital (1912) dir. Epilepsiye kars¸ı etkili ilâçlar olarak, günümüzde de kullanılmaktadır.

human scull and "castor" Castor
As early as ancient Greek and Roman times, a resinous secretion from the scent glands of the beaver (castor sacks) was used as a remedy for the "holy disease": Castoreum. Up until well into the 19th century, this substance was widely used as a sedative and a remedy for convulsions and was to be found in every apothecary.

The human scull (cranum humanum)
This was considered to be an effective remedy for treating the falling sickness throughout many eras: "Scrape a little matter from a human scull and administer this over a period of several months. If the patient is a man, the scull must be that of a woman, and vice versa" (folk remedy from Württemberg).

Mugwort (artemisia vulgaris)
Mugwort (artemisia vulgaris)

In earlier centuries, this was the magical cure-all. Even in orthodox medicine mugwort was believed to be an effective remedy for epilepsy. Absinth, which has in it the amaroids from mugwort flowers, was also used to treat epilepsy.
Bugün ki  tıpta ; epilepsiye kars¸ı yalnız bas¸ına ve kombine olarak, bas¸arı ile kullanılan 20 ye yakın kimyevi madde sayesinde, hastaların %60 ı  nöbetlerden kurtarılabiliyor,%20 si  ise bariz bir iyiles¸me gösteriyor. Epilepsili hastaların bes¸te birinde (1/5) ise modern epilepsi ilaçlarının hiçbir yararı olmuyor.

Tedaviye cevap vermeyen “therapiresistenten” hastalara,modern epilepsi cerrahisi “modern Epilepsi – Chirurgie” fayda sag˘layabiliyor.  back to the beginning of the page

Gezmeye devam

--> Room 5: Art

© German Epilepsymuseum Kork - Museum for epilepsy and the history of epilepsy