How to find us...

KorkÕ ta ki Alman Epilepsi MüzesiÕni, süu süekilde bulabilirsiniz..

Europe ... how to geht there

 

...by car
B 28 istikamet Kehl / StraBburg, Ausfahrt Neumühl / Kork Kork istikametine, köy levhasõndan sonra sola giden ilk yol Gemeindehalle levhasõ yönünü takip edin

Plan of Kork

...Tren ile: Bahnhof Kork (Kork istasyonu)   => train connections

... Otobüs ile: Kork- Schwanen duragłõ

...U¨ak ile: StraBburg- Enzheim hava alanõ
(Özel Ņ hobbyÓ pilotlar i¨in,lütfen u¨agłõnõzõ Kehl / SuddenheimÕ e yöneltin.)

...Gemi ile: Ren nehrinde Kehl limanõ.FransaÕdan gelenler, lüfen 111 üzerinden StraBburgÕ a gemi ile gidiniz.

back to the beginning of the page

...go directly on a virtual tour of the museum!

© German Epilepsymuseum Kork - Museum for epilepsy and the history of epilepsy